Sjå kjelda til Sigrid de Lemos (1883–1942)

Frå Esnoga.no

Du har ikkje løyve til å endre denne sida av di:

Handlinga du ba om kan berre utførast av brukarar i gruppa Brukarar.


Du kan sjå og kopiere kjeldekoden til denne sida.

Attende til Sigrid de Lemos (1883–1942).