Uriel Acosta

Frå Esnoga.no

Uriel Acosta (1585-1640) var ein portugisisk filosof av jødisk opphav.

Acosta vart fødd i Oporto i Portugal i 1585 som Gabriel da Costa. Familien hans var jødisk, men hadde konvertert til katolisismen. Uriel Acosta overtydde familien til å gå tilbake til jødedommen, og de måtte flytte til Amsterdam. På grunn av sin heretiske filosofi vart han (som òg Baruch Spinoza) bannlyst av den jødiske menigheita. Etter ein svært audmjukande seremoni da han søkte forsoning med menigheita att, tok han livet av seg i 1640.


GNU-logoen Denne artikkelen er heilt eller delvis basert på artikkelen «Uriel Acosta» frå Nynorsk Wikipedia og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast slik det er sett opp i GNU fri dokumentasjonslisens. For ei liste over bidragsytarar til den opprinnelege artikkelen, sjå endringshistorikk knytt til den opprinnelege artikkelen. For ei liste over bidragsytarar til denne versjonen, sjå endringshistorikk knytt til denne sida.