Tavla

Frå Esnoga.no
Tavlabrett frå Libanon.
Foto:Chris Roddy

Tavla eller tavli (djudeospanjol), oftast kalla trikktrakk i eldre skandinavisk og backgammon frå midten av 1900-talet og utover, er eit brettspel for to personar der kvar spelar kastar terningar som viser korleis ein kan flytte brikkane. Tavlabrettet har to sider, og kvar side er delt i to halvdeler att. Kvar halvdel har eit kilemønster der kvar kile svarar til eitt felt. Det er seks felt i kvar halvside, og med andre ord 24 felt totalt på brettet. Dei to spelarane har oftast 15 brikkar kvar, og målet er å flytte alle brikkane forbi motspelaren sine brikkar og «heim».

Namn på spelet

Tavla

Trikktrakk

Ordet trikktrakk, frå fransk tric-trac, har tradisjonelt vore mykje bruka i Sentral- og Nord-Europa. På polsk er namnet tryktrak, på jiddisch טריק־טראַק og på esperanto er det triktrako. I Norge og Danmark var trik-trak eller trikk-trakk det mest bruka namnet på tavla fram til tidleg på 1900-talet.

Backgammon

Ordet backgammon er det mest bruka engelske namnet på spelet. Utover 1900-talet har det namnet breidd seg utover i Europa og Nord-Amerika og trengt unna dei eldre, lokale namna. Strengt teke er backgammon elles berre namnet på den forma av tavla som elles heter portes.

Spelvariantar

Utgangsposisjon for portes, den vanlegaste varianten av tavla. (Grafikk: Luis Dantas)

Portes

Portes er den mest utbreidde varianten av tavla.

Tapa el. plakoto

Narde el. feuga

Lenkjer