Sefardím

Frå Esnoga.no
«Sefardím» i ordlista
ein sefardí, sefardíen; fleire sefardím, alle sefardíane

Sefardím (pl.) (hebr. סְפַרְדִּים el. סְפָֽרַדִּים) eller sefardiske jødar er primært jødar med historiske røter i mellomalderens Iberia — det vil seie notidas Spania og Portugal. Sefardiske jødar i den forstand inkluderer først og fremst jødar frå Marokko, Algerie, Hellas og Tyrkia, og i tillegg mange jødar frå Italia, Frankrike, Belgia, Nederland, Storbritannia, Amerika og Israel. Tidlegare tala dei fleste sefardím spansk, djudeospanjol (jødespansk) eller portugisisk. Ein særprega variant av det spanske eller jødespanske språket bruka av sefardím er «ladino», som kan skildrast som strengt ordrette omsettingar til spansk eller djudeospanjol. Frå midten av 1900-talet har det gradvis vorte vanleg å bruke namnet ladino for det jødespanske språket.

Namnet blir i praksis ofte òg — feilaktig — bruka om ikkje-iberiske jødar frå arabisk-språklege land (sjå mizraḥím), såvel som heilt generelt om jødar av ikkje-asjkenazisk opphav.

Historie

I august 1492 vart alle jødar utvist frå Spania, og etter press frå det spanske hoffet vart jødane utvist frå Portugal òg, dit mange av dei spanske jødane hadde flykta, i 1497. Av dei som kom seg ut i tide, reiste ein del til Maghreb og til andre arabiskspråklege område, ein del busette seg i Galilea og Jerusalem, og svært mange reiste til Istanbul, der dei vart hjarteleg mottekne av den tyrkiske sultanen. Somme reiste til Italia og Frankrike òg.

Sjølve utvisninga frå Portugal vart «omdefinert» i siste liten til ei masse-tvangskonvertering til kristendommen, og mange spanske og portugisiske jødar som ikkje hadde greidd å komma seg ut i tide fortsette å følgje jødiske rituale og skikkar i det skjulte. Mange av desse cristãos novos (ny-kristne) eller conversos (konverterte), som dei vart kalla, flykta unna inkvisisjonen i Portugal og Spania og kom seg over til Frankrike (blant anna Bordeaux), Nederlanda (Antwerpen, Amsterdam, den Haag m.fl.) og Tyskland/Skandinavia (Emden, Hamborg, Altona, Glykstadt, København, Göteborg, Bergen) frå slutten av 1500-talet og utover, og etterkvart til Dei britiske øyane og Amerika òg. Denne gruppa av tidlegare tvangskonverterte iberiske jødar danna kjernen i den vesteuropeiske portugisarjødiske tradisjonen av sefardisk jødedom.

Kjente sefardím

A

B

C

D

E

F

G

H

I/J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V/W

X/Y/Z

Sjå òg

Lenkjer

Sefardisk identitet

Sefardisk musikk

  • Edwin Seroussi: «De-gendering Jewish music: the survival of the Judeo-Spanish folk song revisited» - “If Sephardi women were subordinated to men’s authority, and if men’s authority expressed in religious texts ruled out the listening to the voice of women in general, and to their songs of ‘obscene’ content in particular, then what was the social mechanism that allowed for the continuous practice and the survival of the Sephardi folk song among women?”

Andre lenkjer

  • Dafina.net, the net of Morrocan Jews - heimeside for marokkanske jødar.
  • Bnai Sefarad - “Lists Sepharadi/Mizrachi congregations and organizations around the world and links to sites of interest to Sephardim.”
  • Sefarad (Jamaica) - spansk- og portugisisk-jødisk sefardisk kultur.
  • Midrash Sephardi (Jerusalem, Israel) - “Welcome to the Midrash Sephardi Website! We are a Sephardic Yeshiva in The Old City of Jerusalem. We have students from all over the world, including many from the U.S., Russia, Spain, France, South America, Japan, England, and many more countries world-wide. We Offer The Following Programs: Rabbinical Program, American Program, Teachers Training College, Schools in Russia.”
  • Sephardic Educational Center (Jerusalem, Israel & Los Angeles, USA) - “The SEC world movement is a worldwide community. Each chapter is organized by a local Board of young adults that determines its chapter’s own offerings of educational, cultural, and social programs, in keeping with the SEC’s International Constitution and Bylaws. Adult ‘Friends of the SEC’ boards are active in Los Angeles, Buenos Aires, Mexico City, New York and others.” “For what purpose? The assimilation and intermarriage rate is over 50% in the Sephardic communities and this must be stopped by the efforts of those who treasure their Judaism. The lack of a Sephardic movement aggravated the aforementioned problem and also alienated our Sephardic brethren into other movements, removed from our heritage. There is a need to return to our rich culture, blossoming with tradition, tolerance and respect.”
  • Sephardic Jewish History - ei side med lenkjer som til saman gjev eit godt bilde av sefardiske jødar og sefardisk jødedom.
  • The Sephardi Connection (USA) - “Welcome to the Sephardi Connection. We are a very large and rapidly growing international CyberCommunity built around the subject of Sephardic Judaism and Sephardim, their history, culture, literatures, languages, genealogy, their past, present and future struggles and concerns. Members, guests and visitors come from every continent. So come in, browse at your leisure and leave us a message.”GNU-logoen This article is based entirely or in part on the article List of Sephardic Jews from the English Wikipedia. It may be copied, distributed and/or modified according to the conditions of the GNU Free Documentation License.