Marcia Prager

Frå Esnoga.no

Rabbi Marcia Prager er ein lærar, fortelar, kunstnar, terapeut og rabbinar med ordinasjon frå Reconstructionist Rabbinical College og personlig semikhá frå Zalman Schachter-Shalomi som er blant de mest sentrale aktørane i jødisk fornyingsrørsla i dag. Ho er dean (administrativ leiar) av the ALEPH Ordination Programs, det desentraliserte rabbinar- og ḥazzánseminaret til fornyingsrørsla.

Verk

  • 1997: The Letters of Creation (Harmony Books), 1997. ISBN 0517703629
  • 2003: The Path of Blessing : Experiencing the Energy and Abundance of the Divine (Harmony Books), 1998. ISBN 0517703637
  • Pnai Or Siddur:
    • A Siddur for Erev Shabbat. Compiled and edited by Marcia Prager.
    • A Siddur for Shabbat Morning. Compiled and edited by Marcia Prager.

Lenkjer