La Despedida

Frå Esnoga.no

«La Despedida» er ein tradisjonell portugisarjødisk melodi som særleg blir bruka i gudstjenesta på siste dagen av dei tre valfartshøgtidene.

Melodi


{
\time 4/4
\key d \major
d'4. e'8 fis'4 a' |
g'2 fis' |
a'4. b'8 a'4 g'8 fis' |
a'4 g'8 fis' e'2 |
a'4. b'8 a'4 g' |
fis' cis' d' g' |
fis'2 e' |
d'1 \bar "|."
}