Kiddúsj

Frå Esnoga.no

Kiddúsj (hebr. קִדּוּשׁ) tyder ordrett ‘helging’ og blir bruka om signinga ein seier over vin eller annan drikke i samband med måltid på sjabbát og høgtider.

De vanlegaste typane kiddúsj er kiddúsj lelél sjabbátfredagskvelden; kiddusjá rabbá sjel sjabbát på dagtid på laurdagen; kiddúsj lelél jom tób på kveldane til høgtidene pesaḥ (1., 2., 7. og 8. kveld), sjabuʕót (1. og 2. kveld), rosj hasjaná (1. og 2. kveld), sukkót (1. og 2. kveld), sjeminí ʕaṣéret og simḥàt Torá; og kiddusjá rabbá sjel yom tób på dei tilsvarande høgtidsdagane.

Ordet kiddúsj blir òg ofte bruka om offentlege måltid i synagogensjabbát, på høgtider og ved andre festlige anledningar.