Kasjér

Frå Esnoga.no

Kasjér (hebraisk כָּשֵׁר) er det hebraiske ordet for 'eigna, tillate etter halakhá'. Det blir vanlegvis bruka i samband med mat — sjå kasjrút; men det blir òg brukt om rituelle objekt som f.eks. sefarím (torárullar), mezuzót o.a.