Julia Neuberger

Frå Esnoga.no

Dame Julia Babette Sarah Neuberger, Baroness Neuberger (f. 27. februar 1950), f. Julia Schwab, er ein rabbinar, sosialreformator og medlem av House of Lords (Overhuset) i Storbritannia for liberaldemokratane. Ho vart utdana ved Newnham College i Cambridge og Leo Baeck College i London. Ho underviste ved Leo Baeck College frå 1977 til 1997.

Neuberger var den andre kvinnelige rabbinaren i Storbritannia etter Jackie Tabick og var den første til å ha si eiga menigheit. Ho var rabbinar i South London Liberal Synagogue frå 1977 til 1989 og er president i West Central Liberal Synagogue i London.

Baronesse Neuberger var òg leidar av Camden and Islington Community Health Services NHS Trust (199297) og tidlegare sekretær i og no eksekutivsjef av The King’s Fund (sidan 1997).


GNU-logoen Denne artikkelen er heilt eller delvis basert på artikkelen «Julia Neuberger» frå Nynorsk Wikipedia og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast slik det er sett opp i GNU fri dokumentasjonslisens. For ei liste over bidragsytarar til den opprinnelege artikkelen, sjå endringshistorikk knytt til den opprinnelege artikkelen. For ei liste over bidragsytarar til denne versjonen, sjå endringshistorikk knytt til denne sida.