Esnoga.no:Spansk, portugisisk og ladino

Frå Esnoga.no

kunst/handverk • matematikk/naturfag • musikk/dans • praktiske fag • samfunnsfag • religion/livssyn • språk/litteratur

engelsk • hebraisk • norsk • spansk • tysk

Iberiske språk

Artiklar

Flory Jagoda 2002.jpg
Flory Jagoda (f. 21. desember 1923; d. 29. januar 2021) var ein sefardisk kvinneleg songar, gitarist og komponist som blant anna er kjent for å ha skrive songen «Ocho candelicas». Ho gav ut fire plater, den siste av dei i 2005. Flory (Floritza) Papo vart fødd inn i ein sefardisk familie i Sarajevo i Bosnia-Hercegovina i det daverande Jugoslavia i 1923, men mora og stefaren flytta til Zagreb i Kroatia da ho var lita. Flory budde med bestemor si i to år føre ho flytta etter til Zagreb, der ho fikk formell musikkundervisning. Da det fascistiske ustaša-marionettregimet vart innsett av Nazi-Tyskland i 1941, kom det fort antisemittiske lovar. Familien flykta derifrå snart etter.   Les meir …
Bendigamos-illustrasjon.png
«Bendigamos al altísimo», oftast rett og slett kalla «Bendigamos», er ein song som er bygd over same temaet som Birkàt hammazón (signinga etter maten) og som ofte blir sungen i samband med Birkàt hammazón blant portugisarjødarGibraltar, i Amsterdam, i London og andre plassar i Vest-Europa, så vel som i dei gamle portugisarjødiske samfunna vestom Atlanterhavet (inkludert New York City, Philadelphia og Curaçao). Songen er òg bruka i dei gamle sefardiske samfunna i Bordeaux og Bayonne i Frankrike, men der syng dei han i ein fransk versjon.   Les meir …
Solitreo -exemplo.jpg
Solitreo eller soletreo (djudeospanjol, jf. portugisisk soletrar og asturiansk soletrear/solitrear, ‘(å) stava’) er lykkjeskrift-utgåva av hebraisk skrift som tradisjonelt blir brukt blant osmanske sefardím for å skrive djudeospanjol, ladino og hebraisk. Skrifta er visuelt sétt snarlik asjkenazisk lykkjeskrift, men er ulik nok til at dei ikkje er innbyrdes forståelege. Skrifta var i vanleg bruk blant sefardím i Det osmanske riket, inkludert i det jødiske samfunnet i Ereṣ Jisraél (hovudsakleg tilsvarande vår tids Israel, Vestbredda og Gaza) langt opp mot våre dagar. I og med at Israel har gjennomført asjkenazisk lykkjeskrift som einaste standard, har antalet folk som kan lesa og skrive solitreo gått markant ned sidan begynnelsen av 1900-talet.   Les meir …
Orden de las bendiciones Hilhoth Sehita 042 (crop).jpg
Ladino er namnet på ei språkform som er bruka i ordrette omsettingar av religiøse tekster frå hebraisk og arameisk til kastiljansk (spansk) eller djudeospanjol (jødespansk). Karakteristisk for ladino er at kvart ord blir omsett direkte, og at setningsstrukturen dermed følgjer den hebraiske eller arameiske originalen. Dessutan blir det ofte bruka lånord, eller endatil heile lånte frasar, frå hebraisk og arameisk i teksten. Verbet for sjølve omsettingsprosessen på både kastiljansk (spansk) og djudeospanjol er ladinar.   Les meir …
El Avenir.jpg
Djudeospanyol, òg skrive judeospañol, eller jødespansk er samletermar for språkformer av kastiljansk med meir eller mindre påverkning frå andre iberiske språk som portugisisk, asturiansk og katalansk som tradisjonelt blir bruka av sefardím i Nord-Afrika, på Balkan, i Tyrkia og i Israel. Djudeospanyol inneheld mange hebraiske og arameiske ord og ein del arabiske ord. I austleg jødespansk — det vil seie på Balkanhalvøya, i Tyrkia og i Israel — er det mange tyrkiske og greske lånord òg. Andre namn for djudeospanyol inkluderer djudezmo, spanyol, jaquetía/haketia (særlig i Marokko) og sidan midten av 1900-talet ofte òg ladino — ein term som tradisjonelt har ei anna tyding.   Les meir …

Populære sider

 1. Solitreo (vist g.)
 2. Ladino (vist g.)
 3. Kastiljansk (vist g.)
 4. Djudeospanyol-norsk ordbok - X (vist g.)
 5. Djudeospanyol-norsk ordbok - J (vist g.)
 6. Djudeospanyol-norsk ordbok - A (vist g.)
 7. Djudeospanyol (vist g.)
 8. Djudeospanyol-norsk ordbok - N (vist g.)
 9. Djudeospanyol-norsk ordbok - G (vist g.)
 10. Djudeospanyol-norsk ordbok - Z (vist g.)
 11. Djudeospanyol-norsk ordbok - Q (vist g.)
 12. Djudeospanyol-norsk ordbok - U (vist g.)
 13. Djudeospanyol-norsk ordbok - B (vist g.)
 14. Djudeospanyol-norsk ordbok - H (vist g.)
 15. Djudeospanyol-norsk ordbok - E (vist g.)
 16. Djudeospanyol-norsk ordbok - V (vist g.)
 17. Djudeospanyol-norsk ordbok - P (vist g.)
 18. Djudeospanyol-norsk ordbok - R (vist g.)
 19. Bendigamos al altísimo (vist g.)
 20. Djudeospanyol-norsk ordbok - T (vist g.)
 21. Djudeospanyol-norsk ordbok - L (vist g.)
 22. Djudeospanyol-norsk ordbok - S (vist g.)
 23. Djudeospanyol-norsk ordbok - I (vist g.)
 24. Djudeospanyol-norsk ordbok - Y (vist g.)
 25. Djudeospanyol-norsk ordbok - F (vist g.)
 26. Djudeospanyol-norsk ordbok - M (vist g.)
 27. Djudeospanyol-norsk ordbok - K (vist g.)
 28. Djudeospanyol-norsk ordbok - D (vist g.)
 29. Djudeospanyol-norsk ordbok - C (vist g.)
 30. Djudeospanyol-norsk ordbok - O (vist g.)
 31. Djudeospanyol-norsk ordbok (vist g.)
 32. Portugisisk (vist g.)
 33. Adió querida (vist g.)
 34. Era escuro (vist g.)
 35. Flory Jagoda: «Ocho candelicas» (vist g.)
 36. Flory Jagoda (vist g.)
 37. La bendición de madre (vist g.)
 38. Las estrellas de los cielos (vist g.)
 39. Mossé salió de Miṣráyim (vist g.)
 40. Mossé, Mossé (vist g.)
 41. Por una niña tan hermoza (vist g.)
 42. Páxaro d’hermosura (vist g.)
 43. Una tarde de verano (vist g.)
 44. Una noche al lunar (vist g.)

 

Innhald (utval)

Språk

Ordbøker

Songar