Esnoga.no:Sefardím

Frå Esnoga.no

SKRIFTER • SPRÅK • MAT OG DRIKKE • MUSIKK • SJABBÁT • HØGTIDER • ESNOGAS
TORÁ • NEBIÍM • KETUBÍM • Talmúd • Misjné Torá • Sjulḥán ʕarúkh • Meʕám loʕéz • Tefillót
ORTODOKS • MASORTI • PROGRESSIV
SKANDINAVIA • SEFARDIM • ROMANIOTES • ASJKENAZIM • KARAIM • SJOMERIM
portugisarjødar • osmanske sefardím • Maghreb

Sefardím (pl.) (hebr. סְפַרְדִּים el. סְפָֽרַדִּים) eller sefardiske jødar er primært jødar med historiske røter i mellomalderens Iberia — det vil seie notidas Spania og Portugal. Sefardiske jødar i den forstand inkluderer først og fremst jødar frå Marokko, Algerie, Hellas og Tyrkia, og i tillegg mange jødar frå Italia, Frankrike, Belgia, Nederland, Storbritannia, Amerika og Israel. Tidlegare tala dei fleste sefardím spansk, djudeospanjol (jødespansk) eller portugisisk. Ein særprega variant av det spanske eller jødespanske språket bruka av sefardím er «ladino», som kan skildrast som strengt ordrette omsettingar til spansk eller djudeospanjol. Frå midten av 1900-talet har det gradvis vorte vanleg å bruke namnet ladino for det jødespanske språket. Namnet blir i praksis ofte òg — feilaktig — bruka om ikkje-iberiske jødar frå arabisk-språklege land (sjå mizraḥím), såvel som heilt generelt om jødar av ikkje-asjkenazisk opphav.


Sefardím

Orden de las bendiciones Hilhoth Sehita 042 (crop).jpg
Ladino er namnet på ei språkform som er bruka i ordrette omsettingar av religiøse tekster frå hebraisk og arameisk til kastiljansk (spansk) eller djudeospanjol (jødespansk). Karakteristisk for ladino er at kvart ord blir omsett direkte, og at setningsstrukturen dermed følgjer den hebraiske eller arameiske originalen. Dessutan blir det ofte bruka lånord, eller endatil heile lånte frasar, frå hebraisk og arameisk i teksten. Verbet for sjølve omsettingsprosessen på både kastiljansk (spansk) og djudeospanjol er ladinar.   Les meir …
EsnogaAmsterdamTebah.jpg
Esnogaen i Amsterdam eller Den portugisiske synagogen i Amsterdam, oftast kalla Esnoga (nederlandsk uttale: snoge), ligg ved gata Visserplein, beint imot det historiske sentrumet av Amsterdam, rett ved Det jødiske historiske museet i Amsterdam. Dette monumentale bygget vart bygd på 1600-talet (det såkalla gyldne hundreåret i Nederland) for det sefardiske trussamfunnet Talmud Torah (Det portugisisk-israelittiske trussamfunnet i Amsterdam).   Les meir …
Bevis0007 s.jpg
Esnogaen i det som no er 5 Creechurch Lane i London vart innreidd i 1657 og var den første offisielle synagogen i England sidan utvisninga av jødane frå England i 1290. Denne esnogaen var i bruk fram til Bevis Marks-esnogaen vart innvigd i 1701.   Les meir …
Gershom Mendes Seixas.jpg
Gershom Mendes Seixas (d. 2. juli 1816) var ein amerikansk-sefardisk ḥazzán som tjente ved Shearith Israel-synagogen i New York City (176876 og 17841816) og i Mikveh Israel-synagogen i Philadelphia (6. juni 1780 til pesaḥ 1784). Ḥazzán Seixas hadde lite formell utdaning, men han hadde god kjennskap til den sefardiske musikktradisjonen, var ein flink organisator, hadde veldig godt lag med menneske og dreiv omfattande sjølvstudium for å rette opp for den manglande akademiske bakgrunnen sin.   Les meir …
Ishac Aboab da Fonseca (JE).png
Ishac Aboab da Fonseca (f. 1. februar 1605 i Castro Daire, d. 4. april 1693 i Amsterdam) var ein portugisarjødisk rabbinar, kabbalist og forfattar. Frå 1642 var han ḥakhám i K″K Ṣur Israel i Mauritsstad i Pernambuco) i det novarande Brasil, og frå 1654 var han overrabbinar for den portugisarjødiske menigheita i Amsterdam. Han er blant anna kjent for å ha vore med i mangamáden (menigheitsrådet) som sette Baruch Spinoza i ḥerem på grunn av gudssynet han la fram i skriftene sine. Simaõ da Fonseca vart fødd tisdag den 1. februar 1605 i Castro Daire i det nordlege Portugal av foreldra David Aboab og Isabel da Fonseca, som begge var novos cristãos (conversos, bené anusím). Sjølv om familien offisielt hadde konvertert til kristendommen, leid familien stadig under antisemittiske fordommar og mistankar frå Den portugisiske inkvisisjonen. Da Simão enno var liten, flykta familien til St. Jean de Luz rett nordom den spanskfranske grensa. Det ser ut til at David dødde der, og i 1612 flytta enkja Isabel og sonen Simaõ til Amsterdam, der nokre slektningar av David alt budde. Da dei kom til Amsterdam, gikk dei straks tilbake til jødedommen att, og Simão tok i bruk det jødiske namnet Ishac Aboab da Fonseca (førenamnet vart òg skreve Yshac, Yshack o.a.). I ungdomstida studerte både Ishac og jamnaldringen Menasseh Ben Israel med Isaac Uziel.   Les meir …

Esnogas

Bevis0007 s.jpg
Esnogaen i det som no er 5 Creechurch Lane i London vart innreidd i 1657 og var den første offisielle synagogen i England sidan utvisninga av jødane frå England i 1290. Denne esnogaen var i bruk fram til Bevis Marks-esnogaen vart innvigd i 1701.   Les meir …
Templul Sefard din Constanța.jpg
Templul Sefard din Constanța, eller Det sefardiske tempelet i Constanța, var ein esnoga i stradă Mircea cel Bătrân nr. 18 i Constanța i Romania. Den første sefardiske esnogaen i Constanța vart bygd på same tomta, som var donert frå Ismail Kemal Bey, i 1866. Den nye esnogaen vart bygd på same tomta frå 1903 av og ferdigstilt i 1905 eller 1908 i katalansk-gotisk stil etter teikningar av den austerrikske arkitekten Adolf Linz og dekorert av målaren Moritz Finkelstein. Under andre verdskrigen vart esnogaen konfiskert av dei rumenske myndigheitene og brukt bl.a. som ammunisjonslager, og han vart mykje skadd. I 1977 vart esnogaen meir skadd under eit jordskjelv, og i 1989 vart bygninga riven.   Les meir …
Ein minyán (hebr. מִנְיָן eller מִנְיָין [minjān]) er i rabbinsk jødedom ei samling av minst ti jødar over bené miṣvá-alder samla i eitt rom (f.eks. i esnogaen) eller i ei gruppe utandørs. I Israel fram mot korsfarartida var skikken å rekne sju som minyán ifølgje Massekhet Soferím. Visse jødiske rituelle handlingar kan berre utførast i minyán — slik som resitering av Kaddísj og Barekhú i gudstenesta og inkludering av «Elohénu» i innleiinga til Birkat hammazón. Historisk sett har synet på inkludering av kvinner variert.   Les meir …

Sefardisk musikk

Bendigamos-illustrasjon.png
«Bendigamos al altísimo», oftast rett og slett kalla «Bendigamos», er ein song som er bygd over same temaet som Birkàt hammazón (signinga etter maten) og som ofte blir sungen i samband med Birkàt hammazón blant portugisarjødarGibraltar, i Amsterdam, i London og andre plassar i Vest-Europa, så vel som i dei gamle portugisarjødiske samfunna vestom Atlanterhavet (inkludert New York City, Philadelphia og Curaçao). Songen er òg bruka i dei gamle sefardiske samfunna i Bordeaux og Bayonne i Frankrike, men der syng dei han i ein fransk versjon.   Les meir …
«Portugisarjødisk synagogemusikk» av dr. Martin M. Rodrigues Pereira z"l
     Dei mange sefardiske samfunna som vart etablert i Vest-Europa og Amerika etter år 1600 fikk dei fleste skikkane og tradisjonane sine frå «modersamfunnet» sitt — den portugisarjødiske menigheita i Amsterdam. Eksempel på det er dei sefardiske samfunna i: Den Haag, Maarssen og Naarden i Nederland; Hamburg og Altona i Tyskland; London og Manchester i England; New York og Philadelphia i USA; Paramaribo i Surinam; og Curaçao, St. Thomas og mange andre plassar i Karibia.   Les meir …
Flory Jagoda 2002.jpg
Flory Jagoda (f. 21. desember 1923; d. 29. januar 2021) var ein sefardisk kvinneleg songar, gitarist og komponist som blant anna er kjent for å ha skrive songen «Ocho candelicas». Ho gav ut fire plater, den siste av dei i 2005. Flory (Floritza) Papo vart fødd inn i ein sefardisk familie i Sarajevo i Bosnia-Hercegovina i det daverande Jugoslavia i 1923, men mora og stefaren flytta til Zagreb i Kroatia da ho var lita. Flory budde med bestemor si i to år føre ho flytta etter til Zagreb, der ho fikk formell musikkundervisning. Da det fascistiske ustaša-marionettregimet vart innsett av Nazi-Tyskland i 1941, kom det fort antisemittiske lovar. Familien flykta derifrå snart etter.   Les meir …

Mat

 


Populære sider

 1. Kahal Kados Newe Salom (Altona 1771-1882) (vist g.)
 2. Kahal Kados Bet Israel (Hamburg 1652-1842) (vist g.)
 3. Kahal Kados Bet Israel (Hamburg 1855-1934) (vist g.)
 4. Kahal Kados Bet Israel (Hamburg 1935-1940) (vist g.)
 5. Den første esnogaen i København (vist g.)
 6. Der Türkische Tempel (vist g.)
 7. Den portugisiske Nakskauer Menighed (vist g.)
 8. Kahal Kados Talmud Torah (Amsterdam 1639-1675) (vist g.)
 9. Bevis Marks-esnogaen (vist g.)
 10. Esnogaen i Creechurch Lane i London (vist g.)
 11. Esnogas i Hamborg og Slesvig-Holsten (vist g.)
 12. Kahal Kados Talmud Torah (Hamburg -1652) (vist g.)
 13. Templul Sefard din Constanța (vist g.)
 14. Cahal Grande (vist g.)
 15. Cahal Chico (vist g.)
 16. Esnoga (vist g.)
 17. Kva er ein esnoga (vist g.)
 18. Synagogar på ekstreme breiddegrader (vist g.)
 19. Hekhál (vist g.)
 20. Ner tamíd (vist g.)
 21. Tebá (vist g.)
 22. Sefer (vist g.)
 23. Sjalíaḥ ṣibbúr (vist g.)
 24. Meḥiṣṣá (vist g.)
 25. Minyán (vist g.)
 26. Haftará (vist g.)
 27. Rabbinar (vist g.)
 28. Geir Winje: Synagogen (vist g.)
 29. Israelitischer Tempel i Poolstraße i Hamburg (vist g.)
 30. Rekonstruksjonistiske synagogar, fornyingssynagogar og ḥaburót (vist g.)
 31. Esnogaen i Amsterdam (vist g.)
 32. El-Ghribasynagogen (vist g.)
 33. Neve Şalom-synagogen i Istanbul (vist g.)
 34. Kal de los monastirlis (vist g.)
 35. Sephardic Temple Tifereth Israel (vist g.)
 36. Elias Moses Delbanco (vist g.)
 37. Manoel Teixeira (vist g.)
 38. Menasseh Ben Israel (vist g.)
 39. Der Ritus der portugiesischen Synagoge (Hamburg, Oct. 1837) (vist g.)
 40. Ladino (vist g.)
 41. Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición (vist g.)
 42. Abraham Lopes Cardozo (vist g.)
 43. Abraham de Casseres (vist g.)
 44. Johann Philipp Reis (vist g.)
 45. Vaflar (vist g.)
 46. Abraham Lopez (vist g.)
 47. Emanuel Aguilar (vist g.)
 48. Leon Lopez (vist g.)
 49. Abigail Rebecca Samuda (vist g.)
 50. Baruch Spinoza (vist g.)
 51. Camille Pissarro (vist g.)
 52. David Aaron de Sola (vist g.)
 53. David Nieto (vist g.)
 54. De Sola (vist g.)
 55. Grace Aguilar (vist g.)
 56. Emanuel Mendez da Costa (vist g.)
 57. Gazeta de Amsterdam (vist g.)
 58. Gershom Mendes Seixas (vist g.)
 59. Isaac Lopez (vist g.)
 60. Ishac Aboab da Fonseca (vist g.)
 61. Joseph Mendes da Costa (vist g.)
 62. La Despedida (vist g.)
 63. Moses Levi (vist g.)
 64. Moses Ruben Henriques (vist g.)
 65. Orden de las Bendiciones conforme el vso del K.K. de España. Añadido y dispuesto en mejor forma que las precedentes imprenciones. (vist g.)
 66. Pescado frito (vist g.)
 67. Portugisarjødar (vist g.)
 68. Rosinvin (vist g.)
 69. Samuel Jessurun de Mesquita (vist g.)
 70. Saul Levi Morteira (vist g.)
 71. Trekornshatt (vist g.)
 72. Uriel Acosta (vist g.)
 73. Benjamin Duque (vist g.)
 74. Bendigamos al altísimo (vist g.)
 75. Thesouro dos Dinim (vist g.)
 76. Miriam Mendes Belisario (vist g.)
 77. Adolph de Lemos (1848–1900) (vist g.)
 78. Sigrid de Lemos (1883–1942) (vist g.)
 79. Johan Bravo (vist g.)
 80. Sally Henriques (vist g.)
 81. Robert Henriques (vist g.)
 82. Bendix Henriques (1725–1807) (vist g.)
 83. Abraham Cohen Pimentel (vist g.)
 84. Portugisarjødiske teʕamím (vist g.)
 85. Isak Granada (vist g.)
 86. Aroz amariyo (vist g.)
 87. Portugiesische Kuchen (vist g.)
 88. Jødekaker (vist g.)
 89. Marie Henriques (vist g.)
 90. Jacob Franco (vist g.)
 91. Sefardisk jødedom (vist g.)
 92. Sefardisk hebraisk (vist g.)
 93. Solitreo (vist g.)
 94. Dalālat al-ha’irīn (vist g.)
 95. Sjelomó Ibn Gabirol: «Sjaḥar abakkesjkhá» (vist g.)
 96. Adió querida (vist g.)
 97. Las estrellas de los cielos (vist g.)
 98. Era escuro (vist g.)
 99. Flory Jagoda: «Ocho candelicas» (vist g.)
 100. Flory Jagoda (vist g.)
 101. Una noche al lunar (vist g.)
 102. Quien supiese y entendiense (vist g.)
 103. Páxaro d’hermosura (vist g.)
 104. Por una niña tan hermoza (vist g.)
 105. Mossé salió de Miṣráyim (vist g.)
 106. Mossé, Mossé (vist g.)
 107. Una tarde de verano (vist g.)
 108. Adón hasseliḥót (vist g.)
 109. Hazeremos una merenda (vist g.)
 110. El Dio alto (vist g.)
 111. Sefardisk musikk (vist g.)
 112. Mi ze yemallél (vist g.)
 113. Abrahám ben Sjemuél Abulafia (vist g.)
 114. Sjem Tob ben Joséf Falaquera (vist g.)
 115. Amedeo Modigliani (vist g.)
 116. David Abraham Bueno de Mesquita (vist g.)
 117. Maurice Abravanel (vist g.)
 118. Jiṣ’ḥák Nissím (vist g.)
 119. Ovadia Yosef (vist g.)
 120. Bilde av esnogas (vist g.)