Det jødiske året

Frå Esnoga.no
Månadene i
det jødiske året
Liten asjkenazisk sjofár
   1 nisán
   2 iyyár
   3 siván
   4 tammúz
   5 ab
   6 elúl
   7 tisjré
   8 marḥesjván
   9 kislév
 10 tebét
 11 sjebát
 12 adár

Det jødiske året er eit kombinert sol-/måneår — det vil seie at månadene blir rekna ut frå månefasar, og at justeringar er innlagt over tid for å sikre samsvar med solåret og årstidene.

Det jødiske året har desse månadene:

 1. nisán eller abíb (aviv)
 2. iyyár
 3. siván
 4. tammúz
 5. ab (av) eller menaḥém ab (menaḥém av)
 6. elúl
 7. tisjré eller tisjrí
 8. marḥesjván (asjkenazím har òg varianten ḥesjván)
 9. kislév
 10. tebét (tevét)
 11. sjebát (sjevat)
 12. adár (i jødiske skottår: adár I)
 13. (I jødiske skottår: adár II)

Opprinneleg vart månadene referert til med nummer («den sjuande månaden»), med unntak av den første månaden som er månaden for pesaḥ (jødisk påske); den månaden vart alt i Toráen kalla abíb. Dei noverande månadsnamna vart tekne i bruk under det babylonske eksilet.

<< førre månad << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >> neste månad >>

nisán | iyyár | siván | tammúz | ab | elúl | tisjré | marḥesjván | kislév | tebét | sjebát | adár

<< førre månad << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >> neste månad >>

nisán | iyyár | siván | tammúz | ab | elúl | tisjré | marḥesjván | kislév | tebét | sjebát | adár

<< førre månad << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >> neste månad >>

nisán | iyyár | siván | tammúz | ab | elúl | tisjré | marḥesjván | kislév | tebét | sjebát | adár

<< førre månad << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >> neste månad >>

nisán | iyyár | siván | tammúz | ab | elúl | tisjré | marḥesjván | kislév | tebét | sjebát | adár

<< førre månad << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >> neste månad >>

nisán | iyyár | siván | tammúz | ab | elúl | tisjré | marḥesjván | kislév | tebét | sjebát | adár

<< førre månad << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >> neste månad >>

nisán | iyyár | siván | tammúz | ab | elúl | tisjré | marḥesjván | kislév | tebét | sjebát | adár

<< førre månad << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >> neste månad >>

nisán | iyyár | siván | tammúz | ab | elúl | tisjré | marḥesjván | kislév | tebét | sjebát | adár

Mal:Marḥesjván Mal:Kislév Mal:Tebét Mal:Sjebát Mal:Adár