Abraham Lopez

Frå Esnoga.no

Abraham Lopez var ein portugisarjødisk handelsreisande frå Hamburg som oppheldt seg ein del i Norge i 1840-åra saman med bror sin, Leon Lopez. Abraham Lopez ser ut til å ha gifta seg med Charlotte Feit og busett seg i Stockholm.

Reising

Abraham Lopez ( ~ Lopes) finst nemnt i norske aviser fleire gonger i 1840-åra i følgje med broren Leon Lopez.

Fotnotar